Välkommen till Hortlax EFS


Hortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 

Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .Söndagen den 3 juni kl. 11.00
Föreningsutflykt till Blåsmark
Hortlax EFS-kör medv.
Skjuts ordnas från Bönhuset kl. 10.30

Onsdagen den 6 juni kl. 10,00 - 14.00
Växtmarknad i samarrangemang
med Hortlax Trädgårdssällskap
Försäljning av hamburgare och fika
© 2017 Hortlax EFS Kontakt