EFS Hortlax en del i Hortlaxkretsen.

Välkommen till Hortlax EFS


Hortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 


Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .
Stacks Image 411
Måndagen den 5 september kl. 18.00
Barnkörerna startar för terminen

Du hittar oss på Magnusvägen 2 i Hortlax Webmaster