Välkommen till Hortlax EFS

Hortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 


Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .

VälkomnaSöndagen den 19 febr. kl.
16.00

Tacomiddag och god gemenskap!

Anmälan sker till Anna-karin Marklud via telefon eller SMS 070 384 7378 senast 16 feb

18.00
Andakt och välkomnande av Tomas Larsson

© 2017 Hortlax EFS Kontakt