Välkommen till Hortlax EFS

Hortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 


Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .
Valborgsmässofirande
Söndagen den 30 april

kl. 18.00 Samling vid Kyrkan med sång av Hortlax manskörKl.

18.15 Avmarsch från Kyrkan till EFS tillsammans med Hortlax Blåsorkester.

Brasa vid Hortlax EFS
Vårtal
Sång barnkörerna
Hortlax Blåsorkester
Servering.
Försäljning av hamburgare.

Kl. 20.30 Andakt
Trädgårdsmarknad
Tisdagen den 6 juni kl. 10.00 - 14.00
Trädgårdsmarknad
Försäljning av fika och hamburgare
© 2017 Hortlax EFS Kontakt