Välkommen till Hortlax EFS

Hortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 


Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .

Jul på Hortlax EFSJulafton den 24 december kl. 11.00
Julbön med sångare och instrumentalister

Annandagjul den 26 december kl. 18.00
Julkonsert
Lennart Johansson
Teen Gospel
© 2017 Hortlax EFS Kontakt