Välkommen till Hortlax EFSHortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 


Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .

Hortlax församlings projekt”Mot nya spår” går vidare.
Diakoni är allas angelägenhet och ett sätt att leva i tro. Det sker
i samverkan med enskilda personer, föreningar och samhällinstitutioner
i församlingen.
Projektgruppen har under våren 2017 gjort intervjuer med olika
institutioner och fortsätter under våren med att intervjua enskilda
församlingsbor som är mitt i livet och äldre.
© 2017 Hortlax EFS Kontakt