Femte söndagen efter Fastan

Tankar inför helgen
Femte söndagen efter Fastan
Försonaren.

Ifrån vår balkong kan jag se hur lastbilar, grävskopor och traktorer snurrar runt kring busstationen. Där kommer det att byggas flera bostadshus av en av våra lokala byggherrar. Ritningarna har varit tillgängliga för allmänheten och vår lokaltidning har i olika artiklar belyst hur det kommer att se ut när det är färdigt. Jag är ju i den åldern nu, att förmodligen kommer jag, att tillsammans med andra gubbar, ställa mig och titta ner i gropen som de gräver och diskutera hur byggarna borde göra.
Det som är viktigt, det är att det blir en säker grund som huset byggas på. Kanske blir det pålning eftersom marken inne i centrala Piteå är lite gungig. Vi får väl se hur de gör, men jag följer bygget med spänning.

Helgens tema handlar om Försoning. Det är grunden, fundamentet i den Kristna tron. Vår tro vilar i att Guds själv kommer hit till denna jord, och öppnar vägen till sin himmel, genom sin egen älskade Son, Jesus Kristus. Grunden för allt det vi tror på, vilar i det som vi under faste och påsktiden belyser, nämligen Jesu lidande, död och uppståndelse.
Evangelietexten återger Jesus orden som vi brukar kalla för den lilla bibeln, Johannes 3:16. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”.

Häri ligger hemligheten i den Kristna tron. Det handla om Jesus, han är vår grund, den fasta klippan som Guds församling är byggd på, och som vi fortsättningsvis bygger på. Kristen tro handlar inte så mycket om åsikter, om hur Guds bygge ska byggas, eller inte byggas, utan den kristna tron förvandlas till insikter när vi möter Gud själv som bygger på sin församling.

Den byggherre som jag kan se via min balkong, han bygger, som vi tror, trevliga bostäder, med en grund som går att lita på. Traktorförarna, lastbils och grävmaskinsförarna arbetar med all den kunskap de har när det gäller grundläggning. Snickarna, rörmokarna, elektrikerna och betongarbetarna kommer att göra sitt för att fullborda formar, armeringar och rör inför cementbilarnas ankomst. Det fodras skicklighet och kompentens för att genomföra ett sådant stort projekt. Det är många som är engagerade i detta bygge.

När det gäller vår försoning, och det basala och fundamentala, i det himmelska bygget, då är det bara en person som är aktiv. Jesus går ensam in i kampen mot allt det djävulska som vill hindra människan att komma till Gud, och han grundlägger en seger som är total.
I dag, just nu, räcker han dig och mig sin försoning, som är grundad i korset och uppståndelsen. Tänk att han som byggt hela hela kosmos, och mikrokosmos, han som mäter upp hela universum mellan tummen och pekfingret, han som mäter upp havens vatten i sin hand. (Jesaja 40:12) Han den väldige och evige säger, att inte ett huvudhår från ditt och mitt huvud ska falla till marken, utan att han vet om det. En sådan mäktig Gud är vi försonade med.

En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman

© 2017 Hortlax EFS Kontakt