Prövningens stund

Tankar inför helgen
Första söndagen i fastan
Prövningens stund

Telefonen ringde i torsdags, jag möttes av en kvinnlig röst som lät pigg och glad. ”Hej Gösta! Jag vill bara tacka dig för de krönikor du skriver i gratistidningen, men har du kollat upp fakta omkring de berättelser du delger dina läsare.”
Den vänliga människan som ringde mig hade kollat upp min berättelse från boken, ”Det är aldrig kört”. Jag erkände att jag själv inte hade kollat upp sanningshalten i berättelsen omkring de sjuåriga tvillingparet som delade blod med varandra efter en bilolycka. Det ringde en varningsklocka i hennes huvud när hon visste med sig att man måste vara myndig i Sverige för att få kunna ge blod. Kvinnan som ringde tog därför kontaktat med författaren, Kristina Reftel, av henne fick hon uppgiften att de berättelser som hon samlat i denna lilla bok var berättelser hon hämtat från nätet, och från alla världens hörn. Författarinnans uppfattning var att berättelsens sanningshalt, den var av ordinär betydelse, hon menade att själva sensmoralen i berättelsen var det viktiga. Det är väl också så som jag har tolkat hennes bok.

I förra veckans Piteå Gratistidning fick Ronnie Lundgren stor plats för att delge sin uppfattning av hur Piteåtidningen har förvägrat honom att ge svar på tal mot de vilseledande anklagelser som han menar att PT angripit smärtläkaren Tomas Ekström för. Jag har ingen uppfattning för eller mot, men det jag tycker är viktigt, det är att det som skrivs i tidningen ska vara ”sant och relevant”, för att citera en tidningsman.
Därför är jag ytterst tacksam när någon läsare hör av sig och vill korrigera mina inlägg.
Orden ska prövas och jag hoppas att ni som läser mina rader hör av er om det är något som ni funderar över.
Prövningens stund är rubrik för söndagen som kommer. Texterna ger oss en inblick i hur Jesus prövas inför det som komma skall.
Att pröva sanningen är viktigt i sann journalistik, att pröva Guds ord är också viktigt. Jesus är sann i sitt rop från själens djup, när han i Getsemane svettas blod i sin ångest över vad det är som han ska genomleva. ”Under sitt liv på jorden uppsände Kristus med höga rop och tårar, enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja”. Hebreerbrevet 5:7
Jesus var sann i sina känslor av skräck och ångest inför alla hemskheter som han visste att han skulle bli tvungen att utstå. Han var sann när han bland sina lärjungar, grät och ropade, ja han var sann hela vägen upp till korset, där han full av ångest och rädslor ropade ut, ”Min Gud min Gud varför har du övergivit mig.” Att vara sann är viktigt i den kristna tron. Att vara sann mot sig själv och mot medmänniskan och mot Gud. Vi har ju ofta i de kristna sammanhangen fått höra att vi är falska, därför att vi visar upp ett ansikte i kyrkan och ett annat utanför kyrkan.
Fastan är en tid av botgöring då vi påminns om Jesu smärtsamma väg upp till Golgata för vår frälsnings skull. Men det är också en tid då vi avstår från vårt eget för att vår medmänniska som går bredvid oss ska få ta del av den befrielse som finns i Jesus Kristus.
Att pröva Guds ords sanningshalt är en del av det som varje kristen bör göra.
En kvinna fick frågan om varför hon skrev, vid vissa ställen, i sidomarginalen i sin bibel, PE. Hon förklarade att orden PE betydde för henne, prövat och erfarit.
Miljoner människor har prövat Guds ordet och erfarit att det håller att leva och dö på. Var alltså inte rädd för att pröva sanningshalten i det du läser.

Allt gott. En trevlig helg önskar jag dig

Gösta Degerman

© 2017 Hortlax EFS Kontakt