Det levande ordet

Tankar inför helgen

Sexagesima eller Reformationsdagen
Det levande ordet

”Ooooaaaj där träffade du på en öm punkt!” Det var massören som gjorde djupmassage in i mina värkande muskler och leder. Hortlax församlings medarbetare har ett friskvårdsbidrag där det bland annat finns möjlighet att få massage. En av medarbetarna hade inte möjligt att ta den tiden som var inbokad då passade jag på att snika in mig.

Jag är inte berättigad att få friskvårdsbidrag eftersom jag är pensionär och timanställd, men här såg jag mig min chans till att få hjälp med mina åldrande och stelnande muskler och leder.
När jag lade mig på massagebristen frågade jag massören om han hade någon kraft kvar fingrarna efter att ha masserat så många under eftermiddagen. - Ja du får väl känna efter om en stund, sa han. När han hade knådat färdigt min gamla kropp frågade han. - Nå vad tyckte du? Fanns det kvar någon kraft i i mina fingrar? Det blev många små smärtsamma utrop från mina läppar innan han var färdig. Jo men visst, nog hade han kraft kvar i fingrarna. Lite små yr lämnade jag massagebristen och gick ner till expeditionen där jag möttes av små leenden från personalen som visste vilken behandling jag genomgått, förmodligen hade de hört mina stönade, och stånkande läten av smärta.

Hustrun brukar säga efter det att jag har masserat hennes axlar att det är ”ont skönt.” Det ordet kunde jag också använda efter massörens behandling av min sargade kropp.

”Ont skönt,” det kan jag säga om att läsa Guds ord. Ordet är skönt att läsa och ta in i sitt liv. I Helgens texter skriver Paulus i Romarbrevet 10 om att ”skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”
Guds ord är ett levande ord, det tröstar och uppmuntrar men det kan också göra ont i den meningen att ordet avslöjar våra innersta tankar.
Luther gjorde den upptäckten att ordet var levande när han mitt i sin ångest sökte efter en nådig Gud. Där mitt i sin förtvivlan upptäckte han att all nåd fanns i Jesus.

En vän till mig har berättat, att när han upptäckte nåden i Jesus, då blev ordet så levande, att orden i princip studsade upp från bibelbladet, han beskrev det som att ha tittat ner i en asfaltkokare. Ordet fullkomligt knockade honom. Allt föll på plats. Liknade upplevelse var det för Saulus som blev en Paulus när han i sin blindhet fick sin syn tillbaka och förstod att Jesus var Guds Messias. Jesus själv säger i Johannes 6:63 ”De ord jag har talat till er är Ande och liv.”

”Ont skönt ”, sa jag att det var att möta massören, så är det också att mötas av Guds ord. Hebreerbrevets författare berättar att ordet är som ett tveeggat svärd. ” Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så på djupet att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” Hebreerbrevet 4:12

En skön helg önskar jag dig!

Gösta Degerman


© 2017 Hortlax EFS Kontakt