Tro och liv

Tankar inför helgen
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv

Vilken sommar vi haft. Värmen, eller ska vi säga hettan, ser nu ut att vilja släppa sitt grepp över vårt land. Barnbarnen har badat mest hela tiden när de varit vid stugan. De små händerna och fötterna var skrynkliga av allt badandet. De kom upp en kort stund för mat och fika, och förstås för att dricka. Det har gått åt många liter vatten denna sommar till att släcka törsten. När barnbarnen inte varit med oss i stugan, har föräldrarna sökt upp något badställe i närheten för att få svalka.
Solstolar, parasoll, fika bord och saftglas, har placerats ute i vattnet för att åtminstone fötterna skulle få lite svalka för oss äldre. Temperaturen i havsvattnet har vandrat mellan tjugo till tjugosju grader.


Sverige brinner har rubrikerna varit gång på gång denna sommar. När SVT och övriga nyhets program visat Sverigekartan över alla skogsbränder som pågått, har jag tänkt, hur mycket skog har brunnit i sommar? Eldningsförbud har deklarerats för hela norrlandskusten flera gånger. I skrivandets stund läser jag i tidningen att skogsmaskinägarna går med stor förlust en sommar som denna, det är den ihållande torkan i skog och mark som gör att dessa maskinägare talar om kris inom skogsbruket. Många skogsägare har fått se allt sitt kapital formligen gå upp i rök.
Men trots allt, när jag vandrat ute vid vår sommarstuga för att leta efter blåbär och lingon har jag sett att bären är små men ändå inte så få. Det kan säkert bli någon blåbärspaj ändå vad det lider.

I psaltarspsalmen för denna vecka skriver psalmisten: ”Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.”
Det är väl något av detta som vi upplever i dagarna att marken är törstig. Den formligen skriker efter regn. Vi har haft någon liten åskskur men det räcker inte för att möta den törst som finns i våra marker just nu.
Temat för helgen är Tro och Liv. De två orden hör ihop, tron skapar liv. Jakob skriver att vi skulle bli ”ordets görare inte bara dess hörare”.
Tron föder liv menar jag. Titta på de stora troshjältarna vi har haft under de senaste decennierna. Jag tänker på Nelson Mandela, Desmond Tutu, Moder Theresa, Martin Luther King osv. De är några av många föredömen i vår religionshistoria, i vår närtid. De har längtat, törstat efter Gud, efter rättvisa, efter solidaritet, trofasthet, de har levt ut sin tro för medmänniskans bästa. I sin iver har de törstat och längtat efter den levande Guden, att han ska lysa upp i människornas vardag och göra skillnad.
De har genom sina liv brutit sig igenom allt motstånd som rest sig mot dom. De har som Paulus; Luther eller Rosenius predikat med sina liv om att inför Gud görs ingen åtskillnad. Att det är genom tron på Jesus Kristus, som människan blir rättfärdig.
Solen har den här sommaren lyst lika starkt och intensivt över, barnen, över vuxna och gamla, liksom över djuren som över skog och mark. Solen har inte gjort någon åtskillnad mellan rik eller fattig, sjuk eller frisk. Alla har fått ta del av samma värme.
Sommar hettan ledde till att mina barnbarn fick sina små händer och fötter skrynkliga av det myckna badandet. De tog sin tillflykt till havets svalka och många liter vatten och saft.
Hur har du det med din törst, var finns din tillflykt.
Jesus gör ingen åtskillnad till den som kommer till honom.

En skön helg önskar jag dig.
Gösta Degerman© 2017 Hortlax EFS Kontakt