Gud-Fader, Son och Ande.

Tankar inför helgen
Heliga trefaldighets dag
Gud-Fader, Son och Ande.

Ett tu tre så blev det sommar. Vi fick ingen vår här i kustlandet utan sommarvärmen överraskade oss totalt. De stora snöhögarna sjönk ihop som korthus på några dagar och träden knoppades och började grönska på en gång.


För någon månad sedan körde jag min bil som genom en snötunnel för att komma in till min lägenhet. Nu är det en grönskade tunnel av nyutspruckna lövträd som möter mig. Ifrån att temperaturen legat vid ca minus tio grader en lång tid så kan jag läsa att temperaturmätaren som sitter vid mitt arbetsrumsfönster just vid skrivandets stund står på plus arton grader. I början på veckan läste jag av mätaren som var vänd mot solen den visade på fyrtio grader klockan åtta på morgonen.

Till helgen kommer vi i våra kyrkor och bönhus tala om att Gud är en samtidigt som han är tre.
För många människor har den kristna kyrkans bekännelse om att vi har en treenig Gud varit en stötesten. Hur kan en person vara tre samtidigt en?
Låt mig få ge er en liknelse av mor. Vi firar ju också morsdag till söndag. Min mor födde mig under stor ångest och smärta, hon var den som diade mig och matade mig. Mor var den som satt uppe under nätterna och sydde och lagade mina trasiga kläder. Mor var den som såg till att skolväskan var packad, mor var den som i oro för min framtid ropade till Gud för min själs frälsning och beskydd. Mor var den som alltid fanns där när jag kom hem från skolan och jag kunde dricka ett stort kallt glas med mjölk och en varm nygräddad vetebulle.
Mor var den som fostrade, hon uppmuntrade, hon tillrättavisade, hon var psykologen, hon var själavårdaren, hon var ett centrum i mitt liv.
Mor bar alltså många funktioner i en och samma person. Mor var förutom maka och mor, också svärmor, mormor, farmor.
Alltså kan man som person fungera i olika roller. När det gäller snön och sommarsolen kan vi också hämta en bild av treenighet nämligen att snön kan bli både is, vatten, ånga, dagg och dimma allt har den kemiska beteckningen H2o. Allt är vatten.
Vattnet är ju ett led i att det finns liv på vår planet, likaså solen.
Att Gud är tre samtidigt en är inte så konstigt för mig. Gud – Fader, är skaparen, Gud- Jesus är frälsaren, Gud- Helige Ande är hjälparen. Alla tre funktionerna hittar jag hos min mor som födde mig, som skyddade mig, som hjälpte mig igenom livet.
När du till helgen firar Heliga trefaldighets dag och mors dag, tänk på vad Gud i sin allvishet tänkte om en mor.
Visst det finns människor som har en helt annan upplevelse av sin mor än vad jag har haft men jag vill påminna om vad Guds ord säger i Jesaja 49:15.
”Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig. Se på mina händer har jag upptecknat dig.”
Vi har fyra årstider i Sverige och nu har sommaren kommit med besked, sommarsolen och värmen den tinar upp det frusna och kalla hos oss. Det gör att vi gärna sjunger med i sommar psalmen, ”Men du o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder, giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder.”

En skön helg önskar jag dig.
Gösta Degerman© 2017 Hortlax EFS Kontakt