Domsöndagen

Tankar inför helgen
Domsöndagen
Kristi återkomst.


För 42 år sedan den 16 november fick frugan och jag vårt första barn. Det blev en flicka och förstås världens sötaste bäbis i våra ögon. Jag fick som två chocker den där natten för 42 år sedan.

Den första var när jag såg hur min unga fru fick under våldsamma smärtor framföda vårt flickebarn. Det var oerhört svårt för mig att stå på sidan om och se på hur den jag älskade fick lida och plågas. Det enda jag kunde göra var att stå vid hennes sida och hålla hennes hand och torka bort svetten från hennes panna. Den andra chocken den natten var flickebarnets utseende. Hon var gulaktig i skinnet som en asiat och mörksvart hår. Jag minns att jag såg på henne och undrade om hon verkligen var mitt barn. En kort sekund tvivlade jag på om jag var pappa till detta vackra asiatlikande barn. Barnmorskan såg nog hur mitt ansikte var som ett frågetecken därför förklarade hon snabbt att vårt barn hade en kraftig gulsot därför var hon så gulaktig i skinnet. Jag kunde andas ut efter den förklaringen.


Till helgen handlar texterna om att Jesus ska komma tillbaka för att hämta hem sina barn. I uppenbarelsebokens text sägs det: ”Gud själv skall vara hos dem och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta”.


Jag tycker om att predika på domsöndagen därför att den talar så mycket om vårt hopp. Den kristna kyrkan kan denna söndag med frimodighet proklamera att Gud gör allting nytt. Jesus säger att ”den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv”. Tänk att du och jag är så värdefulla inför Gud att han vill hålla dom med oss. Domsutslaget är redan färdigt en gång för 2000 år sedan när Jesus dog för oss på korset. Där ropade han ut i sin dödsstund, ”det är fullbordat”. Där är domen fastslagen att var och en som vill ha med honom att göra är frikänd. Paulus utrycker det i Romarbrevet 8 att ”så finns det ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus.” Det är det kristna hoppet inför evigheten och domens dag.
Det kostade Jesus våldsam smärta, och ångest, för att framföda denna försoning och nyfödelse, för en hel värld. Jesus använder bilden av en kvinna, under smärtor, föder fram sitt barn men när då födslovärkarna är borta, då glömmer hon allt det smärtsamma, eftersom hon gläder sig över sitt barn.

På samma sätt kunde vi under tårar glädja oss när vårt flicke barn fick ligga på mammas bröst en liten stund, innan hon snabbt flyttades till en kuvös med värmelampa.
Jag har tänkt på min reaktion när jag såg vår förstfödda, och min reaktion när hennes hy var annorlunda än vad jag var beredd på. Domsutslaget för min del, var nära att tro, att kvinnan jag älskade skulle ha varit mig otrogen. Tanken kom, även om den bara var en kort sekund. Är det inte så med oss människor att vi har lätt för att döma och bedöma på olika sätt. Du och jag är inte satt till att döma någon människa, inte ens oss själva, utan domen, den är endast i Jesu händer. Det är det trösterika, att på domens dag möter vi inte en främling, utan en vän. Det kristna hoppet är att trots vår svaghet, vår egoism och vår vilja att döma och bedöma, så är Jesus trofast i sin dom. Han frikänner var och en som vill ha med honom att göra.

En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman

© 2017 Hortlax EFS Kontakt