Påskens vittnen

Tankar inför helgen
Andra söndagen i Påsktiden
Påskens vittnen

Jag fick ett brev från mitt försäkringsbolag där jag skulle berätta med ord, men också göra en skiss hur det gick till när jag blev påkörd bakifrån av en lastbil vid coop korsningen. Jag ritade lite halvslarvigt gator och bilarnas position och hoppades att försäkringstjänstemännen skulle förstå mitt försök till att skissera huvuddragen i olycksskedet.

I brevet skulle jag också återge om det fanns några vittnen till olyckan. Visst fanns det vittnen i de bilister som körde förbi. Men i en sådan traumatisk situation springer åtminstone inte jag ut i trafiken och stoppar bilister för att de ska vara vittne till vad som hänt.
I undersökningar omkring vittnesmål i rättssak kan vittnesmålen variera väldigt mycket utifrån hur och var man befinner sig vid olyckstillfället.
Här kommer några roliga exempel som jag hämtat från nätet, på hur människor har försökt beskriva sina olyckstillbud till försäkringsbolagen.
"Jag tutade men det lät inget för tutan var stulen och på reparation." "För att undvika kollision körde jag på en cyklist istället." "När jag såg att det var rött ljus åkte min fot över till bromspedalen och hamnade till slut bredvid mig i diket." "Kvinnan jag körde på bakifrån sa att jag gjort det förut. Men mina materiella skador blev ändå stora." ”När singelolyckan var ett faktum var det inte jag som körde bilen, för jag satt i baksätet och sjöng."
Att vara ett vittne kan ibland vara ganska svårt. Att vittna i domstol när det gäller våldsbrott, då är det inte så sällan att vittnen hotas till livet i dessa dagar.
Till helgen har vi temat Påskens vittnen. Texterna handlar om hur lärjungarna får ta del av hur Jesus kommer till dem efter sin död och uppståndelse. En av dem Tomas var inte med när Jesus kom till den övre salen där alla lärjungarna var samlade. Jesus hade sagt till dem, ”Frid vare med eder”.
Han visade dem sina sår och övertygade dem att han inte var en ande, utan att han var där tillsammans med dem i sin kropp.
Under 1950 talet var det väckelser på olika ställen här i Norrbotten. Då fanns det ”Tomas människor” som gick till bönhus och kyrka, de var besvikna över att inte Jesus visade sig för dom. På något sätt fick de inte samma upplevelser som andra, och besvikelsen blev stor, både mot Gud och församlingen. De hade svårt att höra vittnesmålen från glada människor som fått uppleva befrielse och frälsning i sina liv.
I en av texterna är Lärjungarna ute och fiskar vid Genesarets sjö. Petrus, Tomas, Natanael och Sebedaios söner nämns, men det står också nämnt, och för mig är det oerhört intressant, att det står mycket enkelt, att också två andra lärjungar var med. Vilka var dom? Anonyma, namnlösa, kanske du känner dig som ett sådant vittne. Anonym, ingen märker dig, du är inte sedd, inte hörd, du bara finns där. Men vet du om att du har Guds vittnesbörd över ditt liv? Gud själv har sagt sitt amen, sitt varde över ditt liv. Gud själv är ditt vittne att han säger till dig, ”Om än en moder skulle kunna glömma sitt barn, så skulle jag inte glömma dig”.
Du är Guds vittnesbörd till världen, du är rättfärdig, helig, ren, inte i dig själv, utan därför du har gjort det saliga bytet, som Luther säger, att allt det Jesus är och har, det har blivit ditt, och allt ditt har blivit hans. Du är ett vittne även om du inte syns på barrikaderna, därför att du bär Jesu vittnesbörd i ditt hjärta.
En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman

© 2017 Hortlax EFS Kontakt