Vårt dop.

Tankar inför helgen
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop.

Jag säger bara Carlotte Calla! Vilken tjej, jag har alltid gillat denna skidtjej och nu får hon all min respekt och välsignelse. Hon har i en av våra aftontidningar berättat att hon avstår från sponsorskontrakt med spelbolagen.


I tidningsartikeln berättar Charlotte att hon har vägrat att tacka ja till sponsorspengar från spelbolagen.
Det finns ett så himla stort mörkertal med spelmissbruk och är man stor måste man också ta ansvar, säger hon i en intervju med Göteborgsposten.
Det är många av våra stora idrottsprofiler som är starkt förknippade i marknadsföringen av olika spelbolag.
Charlottes idrottspsykolog Thomas Nilsson arbetar mycket med spelmissbrukande klienter och hans arbete med dessa har övertygat Charlotte att detta vill hon inte vara en del av.
När jag läste artikeln högt för hustrun bröts min röst av den inre rörelse jag kände och tårarna kom. Det var så vackert, så modigt, så stort, av denna unga tjej att fatta ett så stort och viktigt beslut.
”Är man stor måste man ta ansvar”, säger hon och det gör hon med den äran.

Till söndag kommer vi att tala om vårt dop i våra kyrkor. Dopet det är inte bara en engångsföreteelse utan det är ett livsprogram. Det handlar om att leva i sitt dop. Det handlar om att ta ansvar för det som en gång hände med oss den dagen då vi döptes, antigen som ett litet barn eller som vuxen.
Vid dopet fick vi en vattenstämpel som aldrig försvinner. Där i dopet gav Gud oss sitt sigill på att vi är hans barn.
Vi kan vara barn i Guds närhet eller vi kan vara bortsprungna barn. Vi kan av livet blivit vilseledda att lämna gemenskapen med Gud. Men även om du vänt Gud ryggen, har Gud inte vänt ryggen till dig. Han har för evigt satt sin stämpel på dig. Du kan aldrig tvätta bort denna Guds stämpel, den kommer att följa dig igenom livet, ända ner i gravens vila, antingen du vill det eller inte. Här gäller den fria viljan att vara kvar i sin bestämmelse eller att lämna. Men stämpeln den sitter kvar.

Charlotte Callas ord ” Är man stor måste man ta ansvar”, de orden gäller också dig och mig som döpta i Faderns, Sonens och i den Helige Andes namn.

Vi är det största man kan bli, vi är barn till den som skapat kosmos och mikrokosmos. Vi är barn till honom som är alltings ursprung. Som barn till denne väldige har vi fått ett ansvar att värna om vår medmänniska.
Under åren har jag i mitt arbete mött människor med olika beroenden. Det kan gälla drog och sex missbruk men det som jag sett har ökat är just spelberoendet. Därför blev jag så tagen av denna unga flicka, som med respekt för medmänniskan avstod från de inkomster hon skulle fått från spelbolagen.
Jag vet inte om Charlotte är döpt, jag vet inte hur hennes tro är, men hon har tagit ett stort medmänskligt ansvar i och med sitt beslut. ”Är man stor måste man ta ansvar”.
Hur har du tagit ställning?

En skön helg önskar jag dig.
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt