Juldagen

Tankar inför helgen
Juldagen
Jesu födelse

Hemma har vi haft en plast gran nu i över tjugo år. Vi köpte en plastgran när vi flyttade ner till Västkusten och bodde där några år. Därute på öarna var det inte så enkelt som häruppe att fixa en gran. Jag fick idén till den här krönikan när jag läste i tidningen expressen att stockholmarna uppmanas att inte slänga sina julgranar efter jul. Dom behövs för att fixa bostad till fiskarnas rom. Det är projektet, ”sportfiskarna” som vill skapa en miljö där fiskarna kan söka skydd och kunna lägga sin rom bland barren. Expressens journalist skojar till det med att skriva om att bostadsbristen inte bara drabbar människorna utan också de som är utrustade med gälar och fenor. På grund av den snabba exploateringen av vattennära områden i Stockholm har fiskarnas ekosystem rubbats. Projektet sportfiskarna, provade i fjol med att surra ihop några julgranar och sänkte ner dom till botten med några tyngder. De har följt upp det och sett att detta försök blev lyckat. Därför vill de utöka försöket i år. Ett projekt av den här sorten är inte bara bra för fiskarna utan det är också bra för larver och andra småkryp, att finna föda för sin överlevnad. Det bildas en egen liten värld där nere, ett nytt ekosystem

Ja det är inte bara i Norrbotten vi har problem med husrum. I Helgens texter möter vi Maria och Josef på jakt efter ett rum där Maria skulle få möjlighet att föda sitt barn. Även där var det bostadsbrist.

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas……” Så börjar det kända julevangeliet som de flesta svenskar känner igen. Där en kall julnatt i Betlehem, får Maria och Josef till slut en bostad, det blev ett kallt och dragigt rum. Det enda som var ledigt, den enda plats som var tillgänglig var ett stall, där föder hon fram det lilla Jesusbarnet. ”Vid den tiden,” börjar julevangeliet. Tiden var inne för Maria att föda sitt barn. Tiden var inne för Gud att besök jorden. Tiden var inne för Guds frälsning.

Jesus föds i Betlehem som kallas ”brödhuset.” Maria lindar och lägger honom i en krubba, en ”matho”, som en hälsning till oss om, det Jesus säger om sig själv, nämligen att han är livets bröd. I nattvarden delar vi brödet och säger ”Kristi kropp för dig utgiven”. Förstår du Guds språk? Guds språk är krubban och korset. Gud ger sig själv till oss och för oss. ”Fröjdas vart sinne julen är inne frälsaren kommen är”, det sjunger vi i en Julpsalm, Gud kom till oss, till dig och mig för att ge oss av hans eviga liv.
Sportfiskarna ordnade ett nytt ekosystem för fiskarna inne i Stockholms stad genom några julgranar. De skapade en möjlighet till nya livsbetingelser.


När Jesus föds hit till jorden är det något helt nytt som sker. Gud skapar i detta lilla barn nya livsbetingelser, ja man kan säga att han skapade ett nytt andligt ekosystem, som handlar om NÅD. Genom krubban och korset predikar Gud för oss om det nya livet som han av nåd ger till oss alla som vill ta emot. Därför sjunger vi med glädje julens sånger om liv och hopp för hela mänskligheten.

”Fröjdas var sinne Julen är inne frälsaren kommen är”
En riktigt god och välsignad jul önskar jag dig.

Gösta Degerman


© 2017 Hortlax EFS Kontakt