Den Heliga Ande

Tankar inför helgen
Pingstdagen
Den Helige Ande
 
När jag under våren har kört till Boden och Rörvikskyrkan till gudstjänster och andra samlingar har jag tänkt på Hasse Alfredsson. Ni vet komikern och författaren som i revyn Gröna hund från 1962, talade om Pastor Jansson som hämtar kraften ovanifrån, som spårvagnen.
 
Vägen in till Boden från Luleåhållet kantas av ett järnvägsspår. Där är det två olika elledningar vad jag förstår, som förser tågen med elström.
På sidan om tågspåret går det ytterligare en kraftledning som förmodligen går till något ställverk för att sedan förse samhället med den elkraft den behöver.
Hasse Alfredssons pastor Jansson monolog, är ju en passande bild för vad som predikas under pingsten.
Församlingen hämtar kraften ovanifrån, den väntar och längtar efter Guds kraft ska bli utgjuten över allt Guds folk.
Jesus säger att när den Helige Ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vitten. ”Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta”, förklarar Jesus. Kraft ledningarna är dragna, kraften finns där, det är bara att utnyttja den.
I pastor Jansson monologen säger Alfredsson också att, ”Livet är som en påse, den är tom om man inte fyller den med något”. Alldeles ypperligt träffsäkert sätt att se på helgens texter.
Den Helige Ande vill fylla varje längtande hjärta med sig själv. Anden är Jesu Kristi Ande, en av samma sort som han, en Ande som skulle bli till vår hjälp i våra tafatta försök, att berätta om världens största och viktigaste händelse.
Livet kan kännas tomt, innehållslöst och kraftlöst om vi inte hämtar kraften ovanifrån.
Paulus skriver i Efesierbrevet 5:18 ”Låt er uppfyllas av Ande.”
Grekiskan verb står i passivum, det är något som sker med oss.
Grekiskans verb står i presens, det står om något som ständigt sker. Inte en gång utan det är ett ständigt pågående verk.
Grekiskans verb står också i pluralis, det säger låt ER uppfyllas.
Det är en viktig del att påminna varandra om att hjälpas åt att ta emot detta överflödande liv som finns i pingstundret.
Pastor Jansson monologen som Hasse Alfredsson skrev med Tage Danielsson är en hälsning till oss 2017.
Livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med liv, och livet kan vara kraftlöst om man inte hämtar kraften ovanifrån.
 
En skön pingsthelg önskar jag dig.
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt