Sådd och skörd

Tankar iför helgen
Femte söndagen efter trettondagen
Sådd och skörd

Men går du i morgonrock fortfarande! Det var hustrun som gjorde den iakttagelsen klockan 11.30 på tisdagsmorgonen. Jag försvarade mig med att jag suttit i telefonen och arbetat framför datorn till lunchtiden. Att gå i morgonrock långt in på förmiddagen det är sådant jag kan göra nu när jag är pensionär, och snart går även hustrun in i den tiden då vi blir tids miljonärer.
Det kommer en tid framöver, då vi kommer att få träna oss att vara tillsammans under dygnets 24 timmar. Lite inkörningsproblem kommer det säkert att bli, men just nu så tränar vi lite på pensionärslivet eftersom hustrun är sjukskriven för inflammation i en fot. Vi går runt i lägenheten, stannar upp i fönstret läser av temperaturen som stadigt håller sig under tiograders strecket. Vi gör den reflexionen att de snöar ute. ”Jaha det snöar idag,” säger vi till varandra, medan vi ser hur snön lägger sig som ett mjukt täcke över både träden och bilarna. Vi påminner varandra om vilken tur vi har som får bo i en lägenhet. Ingen snöskottning eller rädsla att få överraskande utgifter som en trasig spis eller frys. Vi har upptäckt tryggheten i att hyra vår bostad. Vi kan sätta oss ner, läsa en tidning eller lägger ner lite extra tid till kaffekokning eller matlagning utan att bekymra oss om värmen i elementen. Köksklockans rytmiska tickande hörs över hela lägenheten, det skapar också en extra harmoni till oss.
Trotts pensioneringen har jag fortfarande många arbetsuppgifter i församlingarna, det kan vara kontakter med dopfamiljer, sorgehus, bönesamlingar och dylikt som pockar på mitt engagemang. Visst måste jag förbereda predikningar fortfarande och skriva mina krönikor, men jag får göra det i ett avslappnat morgonrocks tempo.
I helgen möter vi Moses i den gammaltestamentliga texten. Han är överhopad med arbete, trots att han för länge sedan, ur svensk synvinkel, borde ha varit pensionär och levt ett stilla och lugnt liv. Men där ute i öknen, på Guds uppdrag, delegerar han ut ansvaret till sjuttio av de äldste i Israel. De ska vara Moses behjälplig i ansvaret att leda folket. Gud tar av den Ande som vilade över Mose och fördelade denne Ande över de sjuttio äldste. Två av dessa fanns inte med vid uppenbarelsetältet när Anden kom över dem, de var inne i lägret men där föll Guds Ande också över dem. Vissa personer ville då få Moses att stoppa dem. Men det föranleder Mose att önsketänka: ” Om ändå allt Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin Ande komma över dem alla!”
Jesus sa inte, gå ut i hela världen och gör alla till kristna, eller gå uti hela världen och bygg kyrkor. Nej han sa, ”Gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar.” Moses önskan om att Anden skulle falla över allt folket, det blev till verklighet vid den första pingstdagen.
Vi, du och jag, har blivit kallade ut till att vara skördearbetare, att vara Jesu Kristi lärjungar, i den Helige Andes kraft. Vi är kallade att göra hans gärningar synliga i denna värld. Vi har fått ett uppdrag från vår Herre, att vara lärjungar, att efterlikna vår lärare, att göra som han gör. Eller som Jakob, Jesu bror skriver, ”Att vara ordets görare.”
Rubriken för söndagen som kommer är sådd och skörd. Hur ska skörden kunna bärgas om såningsapparaten har krackelerat, eller för den delen, att lien är för ovass för att kunna bärga skörden.
Du och jag kan med fördel och med gott samvete gå i våra morgonrockar, men det hindrar oss inte att också vara engagerade i sådden och skörden.
En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt