Sexagesima eller Reformationsdagen.

Tankar inför helgen
Sexagesima eller Reformationsdagen.
Det levande ordet.
När jag skriver det här sitter jag på Sunderbyns sjukhus. Jag är här mest som ett stöd för min dotter och min dotterson. Läkaren har lyssnat på mitt barnbarns hjärta och lungor. Klämt lite på hans mage och undersökt körtlarna kring hans hals. Doktorn ställde en mängd olika frågor om familjens historik när det gäller olika sjukdomar, eftersom jag är gammal och har lite vidare kunskap om familjens sjukdomshistorik, kunde jag få komplettera med det jag visste om familjernas olika sjukdomar. Doktorn noterade det vi sade i sitt skrivblock och verkade nöjd över den övergripande historik han fått.

Dottern tog med läxböcker till grabben eftersom han just nu varit hemma en hel månad på grund av ihållande feber. Han behövde få komma ikapp den undervisning som han förlorat. Det gick lite trögt med svenskläxan men efter lite pedagogisk övertalning fixade han den på några minuter.

Helgens texter handlar om att Guds ord är ett levande ord. Det står i episteltexten att Guds ord är ”skarpare än ett tveeggat svärd och tränger så djupt, att det skiljer själ och Ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar”. I evangelietexten proklamerar Petrus, ”Vi tror och vi förstår att du är Guds helige”.
Reformationsdagen är ordets söndag, som en av fyra bönedagar under året. Den här söndagen är speciell detta år, eftersom det är femhundra år sedan Luther spikade upp sina teser på Witterbergs kyrkport. Luther proklamerade med pondus och envishet, att det viktigaste för en kristen, det är att leva i Guds ord. ”Ordet allena” var en av hans återkommande uttryck.
Mitt Barnbarn tyckte svenskläxan var tråkig och svår, men med mammas pedagogiska hjälp fixade han det i rekordfart. Med lite hjälp kunde han inte bara läsa texten, utan också förstå det han läste.

Bibeln är en fördold bok om man inte får hjälp att läsa den. Den Helige Ande har Jesus sänt, för att hjälpa oss att förstå det han säger i skrifterna. När bibelordet möter oss är det som ett tveeggat svärd, det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

När jag kom till tro hände det något med märkligt med mig, helt plötsligt öppnade sig bibeln för mig och den blev levande. I den svenska psalmboken 237, skriver Luther, ”vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda”. När vi läser Guds ord behöver vi hjälparen, den helige Ande för att kunna förstå vad det är vi läser, vi behöver pedagogen, han som öppnar upp ordet åt oss. Då kan vi säga som Petrus, ”Vi tror och vi förstår att du, Jesus, är Guds Helige.”
Luther skriver, ”Jag vet att min tro skulle falla ihop som en skinnpäls, om den skulle stödja sig på mina gärningar. Men stöder den sig på Guds ord, så står den fast, hur svag den än är, det är visst och säkert. En svag tro är också en tro, ty Gud säger. Låt dig nöja med min nåd, ty jag är stark i det svaga”.

Mitt barnbarn är svag på grund av långvarig feber och magplågor, därför har han haft svårt att koncentrera sig på läxorna, men genom mammas pedagogiska hjälp fixade han det tillslut.
Jesus som är det levande ordet vill ge oss den pedagogiska hjälpen, till att läsa och förstå hans ord, genom hjälparen den helige Ande. Den reformationen ber jag att vi alla ska få vara med om.

En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman

© 2017 Hortlax EFS Kontakt