Första söndagen i fastan.

Första söndagen i fastan.
Prövningens stund.

Jag har skrivit flera gånger i den hör krönikan om mina eskapader som snickare. När jag var i tjugoårsåldern jobbade jag som snickare både i Stockholm, Umeå och Luleå.
Frugan och jag har haft en förkärlek till gamla hus som vi renoverat. Den största delen av min tid som snickare var jag anställd av en firma som nischat sig till att jobba mot försäkringsbolagen. Det innebar att jag ständigt fick renovera och restaurera hus och lägenheter med brand och vattenskador. Vid ett tillfälle där en försäkringstagare skulle byta ut sitt kök, fick jag möjlighet att köpa det gamla köket, med maskiner och köksskåp. Det var billigt, men det visade sig att de gamla maskinerna inte fungerade så länge. Den ene efter den andre av spis, kyl, frys och diskmaskin gick sönder. Dessutom snurrade frugan runt på taket med vår nyinköpta bil. Ekonomin var väl inte heller den bästa, och då, vid ett av dessa tillfällen, när någon av maskinerna hade gått sönder, ställde sig frugan mitt på köksgolvet, och gråtande ropade hon ut. ”Nej Gud, nu får det vara nog, nu skiter jag i det här, nu måste du ta hand om detta.” Då berättade hon för mig att då blev köket som en katedral, ett underbart lugn kom över henne mitt i denna prövning. Gud kom till henne och gav henne ett inre lugn, och hon förnam att han skulle ordna allt för oss.

Helgen tema är Prövningens stund. Vi får möta Jesus i texterna där han på olika sätt prövas, inför det som påskens stora drama handlar om, nämligen hur Gud i Jesus Kristus försonar världen.

Jesus skulle väl förmodligen inte vinna något pris som reklamkonsult i dag. När Jesus talar om att följa honom säger han att vi ska vara beredda på lidande. Det är väl inte det optimala sättet att tala till sina efterföljare. Men faktum är, att vi lever i tids historiens största förföljelse av den kristna kyrkan. Aldrig förr har vi haft så många martyrer. Aldrig förr har så många prövats och lidit för sin kristna tros skull. Lyssna och ta del av dessa flyktingars berättelse som har kommit till vårt land. Hör berättelserna och grips av vittnesbördet.

Jag gissar att det finns en och annan som känner igen sig i min återberättelse av frugans förtvivlan.
Den prövning som vi fick utstå av trasiga maskiner och kvaddad bil är inget mot vad dessa flyktingar har att berätta när det gäller prövningar.

Jesus prövades inför sin försoningsstund, den prövningen beskriver Hebreerbrevets författare som något extraordinärt. Han skriver att Jesus under höga rop och tårar, böjde sig under Guds vilja. Fast han var Son lärde hans sig lyda genom att lida.

Som kristna möts vi av prövningar lika väl som alla andra människor. Men det viktiga är vart denna prövning för oss. Närmare Gud, eller längre ifrån honom. Även om du säger att du sagt upp bekantskapen med Gud, på grund av de prövningar som du fått genomgå, vill jag säga, med en hälsning från den levande Guden, att han, Jesus Kristus, han har inte sagt upp gemenskapen med dig.

En skön helg önskar jag dig.
Gösta Degerman

© 2017 Hortlax EFS Kontakt