Andra advent

Tankar inför helgen
Andra advent
Guds rike är nära

I vår nya lägenhet på Furulund piper och tjuter det på olika sätt. Den mekaniska ventilationen susar och mikrovågsugnen piper både när den startar och när den är färdig plus att den piper till om vi glömt något i ugnen. Kylen och frysen piper om vi glömt stänga den ordentligt. Diskmaskinen, torktummlaren och tvättmaskinen de piper till när de startar och slutar eller när något är på tok.
Förutom dessa vardagsmaskiner har vi båda var sin mobiltelefon som ofta plingar till eller ringer.
Vi lever i en värld, där vi som börjar bli till åren, får hjälp att komma ihåg, och även varnas när något är på gång att bli fel, eller att vi behöver påminnas om att inte glömma.

Vi firar andra advent till helgen, det är en helg där vi påminns om, att Jesus snar ska komma. Andra advent handlar om ett andra advent. Ni vet väl redan vid det här laget att advent just betyder väntan eller ankomst. Texterna för oss in i dramat om Jesu andra ankomst till vår jord. Det är livfulla och dramatiska texter, där Jesus talar om att folk ska förgås av skräck, och himmelens makter ska skakas.
”När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse är närmar sig.” säger Jesus.
När vi ser och hör varningssignalerna då ska vi vara på vår vakt så att inte våra sinnen fördunklas av livets bekymmer.
I vår lägenhet har vi en massa varnings signaler som påminner oss om att stänga frysen eller plocka ut mikron eller svara på något meddelande i telefonen. När vi läser Guds ord blir vi påminda om, att vi inte ska leva här på jorden i all evighet. Vi blir påminda om att det finns en evighet som väntar på oss en dag.
När du och jag sjunger de kända jul och advents psalmerna, då påminns vi om att vara vakna och bedjande inför Jesu ankomst.
Har du tänkt på innehållet i dessa vackra advents psalmer?
Vi sjunger inte om tomten, utan vi sjunger, vi längtar och väntar, att Han som är universums Herre och skapare ska komma för att hämta oss hem.
I psalmen 109 ”Det susar genom livets strid,” där sjunger vi i tredje versen: ”Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till de sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus därinne klart få skina. Då blir Guds under sett och känt, det är advent det är advent!”
Advents tiden är en tid då vi förbereder oss, och uppmuntrar oss, att hålla oss vakna och bedjande inför världshistoriens slutskede, i det att vi väntar på att Jesus ska komma till oss.
Psalmen 109 skrevs av Carl Boberg, han var både predikant författare och riksdagsman, Hans mest kända psalm är ”O store Gud.” Han levde under senare hälften av 1800 talet då väckelsens eldar var brinnande i Sverige. Han fick vara en tröstare, uppmuntrare och varnare vid denna tid, då spriten och sedeslösheten var stor i vårt land.
Min fru och jag behöver varningssignaler i vårt hem, så att vi inte glömmer bort maten i mikron, eller att maten i frysen inte ska tina bort.
Men vi behöver också sådana män och kvinnor som Carl Boberg, som hjälper oss att lyfta blicken, och spänna våra öron till att höra signalerna från himlen.

En skön andra advent önskar jag dig
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt