Enheten i Kristus

Tankar inför helgen

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus

Nu till veckan kommer vi att starta upp en ny ALPHA kurs i Boden, vid Rörvikskyrkan. Där kommer det förmodligen ganska snart upp frågan om hur Gud kan vara en, samtidigt som han är tre. En annan fråga kommer också ganska snart att belysas nämligen, varför kan ni i kyrkorna inte vara sams, är det inte samme Jesus som ni tror på?

Det talas mycket i media just nu om enhet. Det handlar om om koncerner som slår ihop sig för att få större bärighet och konkurrens utrymme. De stora bankerna köper upp de små, för att skapa stora koncerner som tjänar miljarder på oss små sparare. Under veckan som var fick vi veta att en av dessa stora, nu flyttar sitt huvudkontor till Finnland, för att slippa vissa små, i det här sammanhanget, avgifter till Svenska staten.
Politiker börjar se mer pragmatiskt på hur Sverige ska kunna förenas med övriga Europa. En gemensam valuta finns i Euron och i EU och FN talas det ofta samma språk när det gäller krissituationer, nödhjälp, naturkatastrofer, terroristbekämpning, och hur man bemöter en despot som Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Nästan hela världen är överens om att kärnvapen spridningen måste förhindras.

I söndagens text möter vi Jesus i bön. Han ber för sina lärjungar och för alla dem som i framtiden kommer att tro på honom. Han ber om att de alla ska bli ett liksom han och Fadern är ett.
Då skall världen TRO på att du har sänt mig, säger han och fortsätter med orden, att då ska världen FÖRSTÅ att du har sänt mig.
När Guds folk blir ett, då ska världen både TRO och FÖRSTÅ att Jesus är utsänd av himmelens Gud.
Paulus skriver i en av texterna att vi i församlingarna ska stå eniga i tankar och åsikter. I Piteå träffas en grupp präster, pastorer och församlingsledare ifrån olika samfund, varje vecka till bön och samtal. Vi är inte alltid överens i teologiska spörsmål, men en sak är vi oerhört eniga i, och det är att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Jesus är vår enighet. Enigheten finns i Kristus.
Jag skrev att i vår ALPHA kurs kommer förmodligen frågan upp, varför vi i församlingarna inte är eniga. Då får jag försöka att förklara så enkelt som möjligt våra olika teologiska ståndpunkter, men också få visa på att enigheten mellan oss, den ligger på ett mycket djupare plan, än tankar och åsikter om vem Gud är.
EU och FN är organisationer som försöker främja enighet i många viktiga frågor. Men Guds församling är en enhet av människor, som tror och förstår, att Jesus Kristus är Guds Helige. Vi tror och förstår att, ska världen räddas, då måste den upptäcka att Jesus är världens räddning. Församlingen är en levande organism som har livets Herre som ledare.
Enheten i Kristus förenar Guds församling i ett kyrie, Herre fräls, Herre rädda oss.
Denne Jesus kommer att komma snart, mycket snart, för att hämta hem sin brud, till en bröllopsmåltid och fest, som är utan motstycke.
Visst vill du vara med på den festen? Du är bjuden, bröllopssalen står dukad och väntar på oss.

En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt