Första advent

Tankar inför helgen
Första advent
Ett nådens år.


Hallå vart tog vintern vägen! Nu när jag skriver det här, då har regnet vräkt ner ett litet tag. Gräsmattorna har tinat fram och den härliga vinterstämningen den bara försvann på ett par dagar. I början på 1990 talet vid Adventstiden var vädret ungefär som det är nu. Gräsmattorna var fram tinade och jag minns att vi plockade fram gräsklipparen bara för att få klippa gräset vid denna tidpunkt på året. Adventsstjärnan var upphängd i köksfönstret och i dess sken klippte vi gräset en kort stund. Enbart för att ha gjort det, snön kom till slut och vi fick en vit jul.

Första advent är den första söndagen på vårt kyrkoår. Det nya kyrkoåret börjar när det är som allra mörkast. Mitt i detta mörker kommer Gud till oss och talar om det hopp han har gett till mänskligheten.

Det första ord som vi möter i kyrkoåret är NÅD.
När adventsstjärnan lyser i fönstret, då påminns vi om, att till och med himlavalvet ger Gud sin ära, när stjärnan stannar över stallet i Betlehem. Under Advents och jultiden möts vi av det glada budskapet från Gud att han har sänt sin egen älskade Son hit till denna världen för att ge oss ett hopp inför evigheten.

Ordet advent betyder, ”ankomst”. Vi i kyrkan proklamerar, ropar ut vårt ”Hosianna” denna helg. Detta ord betyder ”Fräls oss, rädda oss, ge nåd”, det var detta folket ropade och sjöng när Jesus red in i Jerusalem. Vi inleder vårt kyrkoår med att slå fast att den kristna tron inte är en laggärningsreligion utan det kristna budskapet handlar om NÅD.
Det är ju ganska unikt att vi i dessa breddgrader kan ha fått möjlighet att klippa gräset i adventstid. Men det mest underbara och unika som någonsin har hänt, är att Gud har stigit ner till vårt jordegrus. Han som är konungarnas konung, himlarnas Herre och furste, han kommer till oss.

Glädjebudet som vi i inledningen av kyrkoåret kan proklamera, ivra för, plädera för, sprida, det är att han som hela universum en dag ska tillbe fullt ut, han är här. Han har kommit just för dig som läser det här. Jesus övergav himlens hela härlighet för att hjälpa dig och mig till sin himmel. I söndagens text säger Jesus till åhörarna i Nasarets Synagoga. ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse”. Vilken text? Jo Jesajas ord där han säger att ”han har smort mig till att frambära ett glädjebud. Ett nådens år från Herren.”
Den 12 oktober var det Judarnas försoningsdag och detta år proklamerade Judarna också att Jubelåret inträtt. Jubelåret handlar om att återställa det som en gång var. Mark som var såld på grund av fattigdom skulle återgå till den som rätteligen ägde marken. Skulder skulle avskrivas, slavar skulle friges osv. Det blev ett jubel utan like när detta inträdde.
Jesus har kommit för att återställa allt det som engång var tänkt, om Guds skapelse. Han kommer till oss med försoning och upprättelse. Att klippa gräset i adventstid var en upplevelse som var unik men att möta Jesus och ta del av Jubelåret som han har skänkt oss det slår alla andra upplevelser.

En skön första Advent önskar jag dig.
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt