Nåd och tjänst

Tankar inför helgen
Septuagesima
Nåd och tjänst

”Jag är ett nådehjon som lever här i tron. Jag lever av nåd jag lever av tro jag är ett nådehjon.”
Den här gamla sången av Carl Öst hörde jag för första gången 1972 i ett litet bönhus i nordvästra delen av Umeå trakten. Jag hade nyss lämnat mitt liv i Jesu händer och var väldigt ny på trons väg.

Det var två unga flickor, ungefär i min egenålder som sjöng sången med var sin gitarr på magen. De sjöng och vittnade så frimodigt att jag blev alldeles tagen av vittnesbördet. Ett nådehjon, det visste jag inte vad det betydde eller innebar då, men allteftersom fått leva mitt liv tillsammans med Jesus har jag varje dag, något litet, börjat förstå vad det var som Carl Öst skrev om.
De två flickorna som sjöng blev förstås nyfikna på den unga grabben som satt med i mötet bland alla de gamla, därför nästan genast, när mötet var slut kom de två fram till mig och presenterade sig. Det visade sig att dessa två ganska nyligen blivit kristna. De hade som jag haft en lite strulig tid under tonåren, och på olika vägar hade de båda fått ett härligt möte med Jesus. Därför åkte de runt i Västerbottens skogarna och besökte olika bönhus där de fick vittna och sjunga om Jesus.
Som sanna evangelister bad de mig om mitt telefonnummer och adress, för att de skulle kunna bjuda mig med på olika evenemang bland kristna ungdomar i Umeå trakten.
Den ene av dessa flickor har jag fortfarande kontakt med via brev, telefon och sms. Hon är svårt sjuk i en lungsjukdom som gör att hennes rörelsemönster är mycket begränsad. Men frimodigheten och glädjen i Jesus den har hon kvar.
Jag är oerhört tacksam i dag för hennes engagemang med att få mig med i någon form av kristlig ungdomlig aktivitet.
Hon skrev ett brev till mig någon månad efter vårt första möte, där citerar hon Efesierbrevet 2:8 där det står i 1917 års översättning. Det var ju den översättningen jag hade då.
”Ty av nåden ären I frälsta genom tro – och det icke av eder själva Guds gåva är det – icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”

Till helgen har vi temat ”Nåd och tjänst”. Septuagesima det är kyrkans beteckning på den sjuttionde dagen före den stora dagen då Jesus lider, dör och uppstår för hela mänsklighetens räddning. Det är det stora crescendot när ropet går ut, att graven är tom och Guds frälsning är fullbordad.
Jesus ger lärjungarna och folket en berättelse som kullkastar allt vad de tidigare har hört om hurdant hjärta Gud har för varje människa. I berättelsen möter vi arbetare som sliter hela dagen och de som bara har jobbat en timme. Men alla får samma lön.
Det är här min association till de frimodigt sjungande flickorna kommer in. De sjöng om att vara ett nådehjon som lever i tro. Du och jag vi är sådana nådehjon, vi får leva vårt liv i Guds nåd. Om du har levt ett helt liv tillsammans med Jesus, eller att du beslutar dig för att följa honom just nu när du läser det här, så är det samma lön som gäller.
De två unga flickorna de hade mött Jesus och tagit emot nåden från honom, det fick till följd att de ville fullt ut arbeta för att Guds rike skulle utbredas. De tjänade på det sätt som de kunde, de sjöng och vittnade. När de mötte nåden hos Jesus, då skapade denna nåd, en vilja till tjänst.
Alltså, först nåd sedan tjänst.
En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman


 
© 2017 Hortlax EFS Kontakt