Välkommen till HORTLAX EFS

Februari 2019

Tisdagar
kl. 09.00 Bön
Kl. 19.00 Tisdagsgruppen
med bibelstudium och bön
-------------------------------------------------------------------------
Ansvarsgrupp
Kristina och Anders Lundström

Söndagen den 3 februari kl. 11.00
Hortlaxmässa i Hortlax Kyrka

Söndagen den 10 februari kl. 11.00
Årsmöte
Andakt
Viktigt att så många som möjligt kommer till
årsmötet!!!

Söndagen den 17 februari kl. 11.00
Musikgudstjänst
Hortlax Gospel
Andakt Marianne Hellgren
Torsdagen den 21 februari kl. 19.00
Israelkväll
Bengt Berggren/Gunilla Holmberg

Lördagen den 23 februari kl. 18.00
Unga Vuxna

Söndagen den 24 februari kl. 11.00
Familjegudstjänst
Barnkörerna
Tomas Larsson
© 2017 Hortlax EFS Kontakt